Искам да съм мениджър - как да го постигна?

Нито един велик мениджър или лидер не е паднал от небесата. Това се учи, не се унаследява.” Том Нортхъп


Повечето млади хора, а и не само те, искат да бъдат бизнесмени или мениджъри.  Това стана доста популярно в България през последните години, но какви умения са необходими и какво трябва да учим?


В повечето университети у нас се преподават икономически дисциплини и може да се сдобиете с диплома, но дали и с реални знания и практически умения?


Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг –София е висше училище, което залага на практическото обучение. В него се насърчават студентите да мислят нестандартно,  да създават иновации и да работят по реални бизнес проекти.


Затова, ако наистина искате да развиете едно по-аналитично и креативно мислене, да сте добре подготвени за бизнес начинания запишете се за обучение в Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг –София.


Редовният прием е на 1 септември 2017 г., но може и по-рано да кандидатствате.


Приемът в Колежа става по документи и интервю-събеседване.То е свързано с оценяване мотивацията на кандидат-студента за обучение в колежа.


В момента върви записването на кандидат-студенти.


Документите за прием се подават в сградата на Колежа в София, бул. "Цар Борис" III №126 в "Информационен център" от понеделник до петък, от 09.30 до 18.00 ч. и "Библиотеката" в събота и неделя от 10.00 до 14.00 ч.


Изпитите се провеждат в сградата на МТМ Колеж в София.


През новата учебна година 2017/2018 бъдещите студенти могат да избират между три специалности - "Маркетинг",  "Предприемачество" и „Дигитален Маркетинг”. Продължителността на обучението е 3 години в четири форми – редовна, задочна,  задочно-алтернативна и дистанционно.


Студентите завършват с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”. Тази степен, за разлика от „университетския бакалавър”, е силно ориентирана към практиката и е с по-кратка продължителност на обучение. След завършването й студентите могат веднага да продължат обучението си за „Магистри”.


Висшето училище е фокусирано върху модерния маркетинг, печелившата търговия и високоефективния мениджмънт.​