Вечерен курс по английски език за студенти и външни лица

За новата учебна 2016/2017 година Колеж по МТМ – София организира вечерен курс по английски език, в който могат да се запишат както студенти, така и външни лица.


На успешно завършилите курса може да бъде издаден сертификат за владеене на английски език на съответното ниво.

 

Срок за записване: 30.10.2016.

 

Таксата е 250 лева за 100 учебни часа и се заплаща по банков път.

 

Банковата сметка може да получите от Информационен център на Колежа - Първи етаж, тел: +359 244 561 48

 

За контакти: Емилия Сушкова, тел: 0887 910 587