Конференция по проект „Работодатели 500+”

Представяне на резултатите от проект „Работодатели 500+"

Уважаеми студенти, колеги и приятели,

Колеж по МТМ успешно приключи мащабно проучване на потребностите на над 500 предприемачи, собственици на фирми, мениджъри от различни сфери на дейност от актуални знания, умения и компетенции на техните служители в новите икономически условия. Резултатите от това изследване ще намерят своето отражение в учебната програма на специалностите ни „Маркетинг” и „Предприемачество”.

На 1 ноември (сряда) – в Деня на народните будители, ознаменуващ делото на българските просветители, от 14,00 часа в новия дом на Колежа ще представим резултатите от проучването на конференция, на която утвърдени преподаватели и научни изследователи ще презентират най-важното от своите доклади - цели, методология, изводи и препоръки към образователната програма на Колеж по МТМ.

Каним всички вас, нашите преподаватели, нашите студенти, приятели, представители на бизнеса и всички които проявяват интерес към темата  „потребности на практиката – съдържание на образованието”, да вземат участие в конференцията и дискусията.

Ще ви очакваме в 14:00 часа на 11 етаж на ул. Софийски герой  1. конференцията ще завърши с панел „Въпроси и отговори” около 16:00 часа. Прилагаме програма на конференцията                                        

Допълнителна информация – Кариерен център на МТМ Колеж
Румяна Панова – panova_r@abv.bg, 0887 910 581​

Програма на конференцията

1 Ноември 2017 г. - Ден на будителите


14.00 ч. Откриване на конференцията

Слово – доц.Ана Хубанова – директор на Колежа

Съвременните български будители


14.15 ч. Презентация на проекта „Проучване на потребностите на над 500 предприемачи, собственици на фирми, мениджъри от различни сфери на дейност от актуални знания, умения и компетенции на техните служители в новите икономически условия”. Докладва Доц.д-р Венцислав Савов


14.30 ч. - 15.45 ч.  Презентации на съставните доклади по проекта:

Гл. ас. д-р Борислав Атанасов – УНСС

Ценови промоции и потребителско поведение

 

Доц. д-р Ваня Сланчева- МТМ Колеж

Определяне и измерване на взаимовръзката „дизайн-бизнес модел” при маркетинговото планиране на услугите

 

Доц. д-р Венцислав Савов – МТМ Колеж

Анализ на тригодишно проучване сред 450 български работодатели за нагласите, потребностите и проблемите при управление на хора

 

Д-р Десислава Петровска – УНСС

Управление на банките по време на криза

 

Гл.ас. д-р Ирина Йовчева

Изследване изискванията на работодателите при търсенето на търговски персонал за работа в магазини от верига.

 

Доц.д-р Маргарита Данчева – МТМ Колеж

Ключови маркетингови активи на висшето училище

 

Гл.ас.д-р Николинка Игнатова – УНСС

Аспекти на финансовото състояние на компаниите за недвижими имоти

 

Проф.д-р Септемврина Костова, д-р Десислава Петровска – УНСС

Стратегическо управление на търговските вериги

 

Дискусия (15 мин. панел „Въпроси и отговори”)

16:00 Приключване​