Колеж по МТМ  стартира нова специалност „Дигитален маркетинг“

Такава бакалавърска специалност се предлага от висше училище за първи път в България.

 

 

От тази учебна година в програмата на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по известен като Датския Колеж е включена нова специалност „Дигитален маркетниг”.

 

Учебният план на новата специалност „Дигитален маркетинг“ е разработен от Колежа, в сътрудничество с водещи компании и доказани специалисти в областта. Целта му е да запознае студентите с основните понятия и практики, които през последните няколко години превърнаха дигиталния маркетинг във водещо направление навсякъде по света.

 

Такава бакалавърска специалност се предлага от висше училище за първи път в България.

 

Студентите, които изберат тази специалност, ще могат лесно и бързо да се адаптират към непрекъснато променящия се свят на маркетинга. Ще разберат как могат да използват иновативни технологии, с които да постигат забележителни резултати в работата си. Ще могат да съпоставят директния и дигиталния маркетинг, за да комбинират успешно техните канали.

 

Студентите в специалността ще се запознаят и с ключови тенденции и технологии, като например възходът на Интернет, смартфоните, 3D принтирането и др. Те революционизираха маркетинга през последните години и прехвърлиха голяма част от възможността за влияние, която компаниите имаха, в ръцете на самите потребители.

 

В специалността „Дигитален маркетинг“, ще преподават утвърдени имена от академичните среди, бизнеса  и доказани професионалисти в областта на дигиталния маркетинг.

 

След завършване на специалността „Дигитален маркетинг“, студентите ще могат:

- Да обяснят и прилагат в работата си основни концепции на дигиталния маркетинг, които се използват от водещите международни компании.

- Да използват успешно доказано работещи похвати, като например имейл маркетинг, оптимизация за търсещи машини (Search engine Optimization), маркетинг в социалните мрежи и др.

- Да усвоят умението за създаване на работещо съдържание, според целите, аудиториите и каналите на дигиталните маркетингови компании.

- Да работят с данни и да извличат от тях информацията, която ще им помогне да подобрят резултатите от маркетинговите си кампании.

- Да измерват възвръщаемостта на инвестициите от всяка отделна кампания, както и нейното влияние върху цялостното представяне на компанията.

- Да оценяват адекватно технологии, използвани в дигиталния маркетинг – като аналитични инструменти, софтуери за управление на кампании в различни канали, маркетинг автоматизация и др.

- Да анализират, комбинират и оптимизират различните канали на дигиталния маркетинг – имейл, SMS, социални мрежи, платформи за онлайн реклама и др.

- Да разработват успешни стратегии за дигитален маркетинг, които ще подпомогнат организацията, за която работят, при постигането на заложените от нея цели.      

 

Редовната приемна сесия в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

е на 1 септември 2016 г. (четвъртък).

 

Приемът става с тест, за който не е необходима предварителна подготовка.

 

Документите за прием се подават всеки работен ден в Информационния център в сградата на висшето училище в София на  бул. „Цар Борис III” №126. Повече информация може да получите на 02 4456 148, 0889 869 400 или като посетите сайта  www.mtmcollege.org.