Форум „Бизнес предприятие“

Форум „Бизнес предприятие“ е съвместен семинар на Колеж по „Мениджмънт, Търговия и Маркетинг“ и „Software University“, на който студенти от Колежа (по-голямата част от които завършили курса на обучение в СофтУни) ще представят и защитят проекти, по реални проблеми зададени от фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии.

Лектор на семинара ще е Деян Дойков преподавател в Колеж по МТМ. От дълги години работи по проблемите на предприемачеството и изграждане на национална инфраструктура за неговата поддръжка и подкрепа.


Жури, съставено от представители на фирмите възложители и експерти в сектора, ще оценява проектите и ще представи своята визия за тяхната реализация.


Участниците в семинара ще бъдат активен помощник на журито, като ще могат да задават въпроси да участват в дискусиите.


Режимът на работа на семинара ще бъде в контекста на т.нар „елевейтър питч“. Питчинг сесиите ще бъдат екипно – базирани.


Проектите ще бъдат оценявани от гледна точка на:

- Технико-икономически проучвания;

- Уникални бизнес идеи;

- Иновативни решения и визия;

- Печеливша бизнес концепция;

- Устойчив бизнес модел (канава за бизнес модел);

- Прилагане техниките на аджайл, скръм и лийн;

- Проведени пазарни проучвания по метода на аджайл маркетинга и дизайн мислене (емпатия, етнография и антропология);

MVP (минимално жизнеспособен продукт), прототипи и макети на интерфейс;

- Приложени инструменти за управление на проекти (GANTT, PERT и др.);

- Успешна екипна и лидерска дейност (личностни, междуличностни и лидерски умения)


Форумът бизнес предприятие ще се проведе на 23 май 2017 в сградата на СофтУни от 17.00 часа.


Студентите и преподавателите от Колежа са поканени за участие във форума.


Всеки, който желае да участва, трябва да се регистрира на адрес https://softuni.bg/trainings/1684/business-enterprise-forum

​​