Version HistoryVersion History

Name

Изключителен-резултат-от-дългогодишно-партньорство

Title

Изключителен резултат от дългогодишно партньорство

Comments

 

Contact

Milena Hubanova

Contact E-Mail Address

 

Contact Name

 

Contact Picture

 

Rollup Image

 

Target Audiences

No targeting

Page Image

 

Page Content

Изключителен резултат от дългогодишно партньорство
 Московският политехнически институт и Колеж МТМ сключиха договор за обучение и Двойна диплома”
От 02.07 до 05.07.2019 г. на посещение в МТМ Колеж беше делегация от Московския политехнически университет (МПУ) в състав доц. к.ф-м н. Игор Соппа –проректор (зам. ректор) по международна дейност, доц. д-р Андрей Ефремов - декан на факултет “Икономика и управление” и проф. д-р Владимир Секерин - ръководител на катедра “Икономика и организация”. Целта на посещението беше подписване на договор за съвместна учебна програма Двойна диплома” в специалност Маркетинг”, бакалавърска степен. Този успешен и достоен резултат от съвместните усилия на двете висши училища беше предшестван от провеждането на няколко международни научни конференции като съорганизатори; съвместен научно-изследователски проект, с който участваме в конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество към фонд “Научни изследвания“, обучение на над 40 руски студенти по програмата на Колежа и др. При подписване на договора, което се състоя на 03.07, беше посочен и старта на програмата – учебната 2019/20 година.
По предложение на МТМ Колеж, предварително съгласуваната програма на посещението включи срещи на делегацията с ръководството на ВТУ “Т. Каблешков” и с ръководството на Руски културно-информационен център в София. Последната се състоя по повод на магистърските програми на МПУ, които се предлагат безплатно в рамките на квотата за България за безплатно висше образование в Русия.
В края на посещението, по инициатива на двете страни се състоя разговор, включващ оценка на досегашното партньорство и параметри на бъдещото сътрудничество. Изразена беше категорична взаимна удовлетвореност.
 
IMG-611c3fab259bc9c45c5f4708fb6e280c-V.jpg
доц. д-р Ана Хубанова – Председател на настоятелството и Директор на МТМ Колеж
доц. д-р Маргарита Данчева
доц. к.ф-м н. Игор Соппа –проректор (зам. ректор) по международна дейност
доц. д-р Андрей Ефремов - декан на факултет “Икономика и управление”
проф. д-р Владимир Секерин - ръководител на катедра “Икономика и организация”
проф. д-р Жозеф Теллалян – Ректор МТМ Колеж

 

Summary Links

Byline

 

Article Date

11.07.2019

Image Caption

News Summary

Изключителен резултат от дългогодишно партньорство
 Московският политехнически институт и Колеж МТМ сключиха договор за обучение и “Двойна диплома”

News Title

Изключителен резултат от дългогодишно партньорство

News Keywords

 

Title SEO

 
Content Type: MTM News
Version: 1.0
Created at 11.07.2019 00:47 by Milena Hubanova
Last modified at 11.07.2019 00:56 by Milena Hubanova