Колеж по МТМ обявява допълнителен прием за новата учебна година

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг (МТ&М) по известен като Датския колеж обявява допълнителен прием за учебната 2016/2017 година, като срокът за подаване на документи от кандидат-студенти е до 06 октомври 2016г..

 

Допълнителната сесия е на 7 октомври 2016 г., а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 10 октомври.

 

Изпитът е тест, като не е необходима специализирана предварителна подготовка. В теста има логически задачи свързани с нагласата за бъдещата професия. Кандидат студентите държат и тест за установяване нивото на владеене на английски език. Той не е балообразуващ, а позволява на приетите студенти  да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика. Последната част от изпита е интервю, което е свързано с оценяване мотивацията на кандидат-студента за обучение в колежа.

 

В момента върви записването на кандидат студенти.

 

Изпитите се провеждат в сградата на МТМ Колеж в София.

 

През новата учебна година 2016/2017 бъдещите студенти могат да избират между три специалности - "Маркетинг",  "Предприемачество" и „Дигитален маркетинг“. Продължителността на обучението е 3 години в три форми – редовна, задочна и задочно-алтернативна.

 

Студентите завършват с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”. Тази степен, за разлика от „университетския бакалавър”, е силно ориентирана към практиката и е с по-кратка продължителност на обучение.

 

От тази учебна година в програмата на Колежа е включена нова специалност „Дигитален маркетинг”. Учебният план на новата специалност е разработен в сътрудничество с водещи компании и доказани специалисти в областта. Целта му е да запознае студентите с основните понятия и практики, които през последните няколко години превърнаха дигиталния маркетинг във водещо направление навсякъде по света.

 

Такава бакалавърска специалност се предлага от висше училище за първи път в България.

 

Висшето учебно заведение е фокусирано върху модерния маркетинг, печелившата търговия и високоефективния мениджмънт.

 

Документите за прием в Колежа се подават всеки работен ден в Информационния център в сградата на висшето училище в София на  бул. „Цар Борис III” №126.