Колежът предостави събрани вещи и техника на приюта на отец Иван в с. Якимово

Колежът по Мениджмънт, търговия и маркетинг предостави събраните вещи и техника на приюта на отец Иван в с. Якимово от организираната инициатива сред студенти, преподаватели и служители под надслов „Не изхвърляй, а дари!”.

 

Сърдечни благодарности на всички студенти, преподаватели и служители на Колежа за дарението, което направиха за нуждаещите се майки и деца от приюта на отец Иван.

 

Базата, която отецът изгради в Нови Хан сега се управлява от сина му, а отец Иван работи в с. Якимово.

 

В село Якимово са закупени голям брой къщи, в които са настанени самотни млади майки с деца. Сега те се нуждаят от всичко, което е нужно за един дом – от прибори за хранене до всякакъв вид обзавеждане.

 

Ние всички имаме достатъчно излишна покъщнина и можем да помогнем!

 

Нека продължим нашата кампания и подпомогнем нуждаещите се!

 

Който иска да дари нека се обърне към колегите в Информационния център на Колежа.