Благодарствено писмо от Московски политехнически университет

Ректорът на Московския политехнически  университет Андрей В. Николаенко изпрати благодарствено писмо до Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг -София и директора  доц. д-р Ана Хубанова във връзка с отправените към него поздравления за избирането му  за Ректор на такъв авторитетен и значим университет, какъвто е Московският  Политех.

В писмото проф. д-р Николаенко потвърждава и готовността си за подписване на нов меморандум за сътрудничество с Колеж по МТМ. 

Moskovski universitet.jpg