Студенти представиха реални бизнес проекти на Форум „Бизнес предприятие“

Студенти от Колежа по-голямата част от които завършили курса на обучение в СофтУни представиха и защитиха проекти, по реални проблеми зададени от фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии.

Форумът „Бизнес предприятие“ бе съвместен семинар на Колеж по „Мениджмънт, Търговия и Маркетинг“ и „Software University“. 

Лектор на семинара бе Деян Дойков преподавател в Колеж по МТМ.Първият представен проект бе „АВТОИКОНОМ”. Той представлява разработване на програма за обвързване на клиенти със сервизи. Фирмата възложител е „Автоиконом“. Идеята е клиентите да получават отстъпки от ремонта, ако си занесат колата посредством АвтоИконом в даден сервиз. Могат да получават отстъпки и за части. С този проект студентите целят предоставяне на нова услуга в помощ на потребителите. 


Другят представен проект бе създавена на „Умен Chat Bot”. Проектът  проучва възможността да разработи умен chat bot за Facebook Messenger Platform, както и други API на платформи за чат. Фирмата  възложител е Фирма Конфо – българо-датска компания с продукт  - приложение за управление на профили в социалните мрежи с клиенти от цял свят.

Софтуерът ще дава възможността лесно и бързо да се създаде умен bot, който до голяма степен автоматично да води диалози във връзка с customer service, sales и други нужди.

Създаването на подобен продукт ще носи огромни ползи за бизнеса а именно: намаляване на разходите за обслужващ персонал, подобряване на качеството на обслужване и др.


Последният проект е Система за паник уведомяване от възрастни хора при нужда от помощ - Find&Help.  Find & Help е работното заглавие на услугата разработена по задание на фирма Service Consult & Audit от студенти от МТМ Колеж в специализиран учебен блок „Бизнес предприятие”.

Service Consult & Audit (SCA) e компания специализирана в предоставянето на т.нар. „софт фасилити“  услуги за бизнеса, които обхващат дейностите по теххническа поддръжка на сгради и съоръжения, почистване и услуги по сигурност.

Услугата се състои от GSM/GPRS предавател вграден в паник устрйство. В случай на използване от неговия притежател, устройството извършва три поредни позвънявания на предварително зададени номера, като с това изпраща и данни за местоположението на човекът който го използва на мониторингов център. Това услеснява комуникацията със служителите от система 112 в случай на необходимост от последваща намеса.

Заданието към студентите бе да разработят и предложат завършена концепция за практическото реализиране и предлагането на услугата  завършен вид на пазара, използвайки похвати от дизайн и аджайл мислене и различни лийн подходи при извършването на аналитичната част от разработката.


Целта на събитието бе да се подпомогне кариерното развитие на студентите, както и включването им в работа по реални проекти.


Видеото от форума може да бъде гледано на: https://softuni.bg/trainings/1684/business-enterprise-forum