Публична защита на есе на теми, свързани с управлението.

В Колеж по МТМ бе създадена фокус група от студенти 2 курс, изучаващи управление, във връзка с обсъждане на теми в тази област. Изведени бяха ключовите качества, които трябва да притежава един мениджър. Бяха представени различни гледни точки по темата “Мъж или жена трябва да бъде СЕО?” и се оформи полезна дискусия. Студентите, избрали една и съща тема, представиха пред аудиторията различни аргументи, което провокира публиката да се включи с мнения по темата.

 

A.jpg
L.jpg
S.jpg​​