Формула "2 в 1"

Формула 2 в 1”
Нашите студенти от първи курс, задочно традиционно обучение, направиха проучване на изложение Световно образование” в НДК (23.02 – 24.02) като успешно съчетаха занятията по дисциплина Основи на маркетинга” и Английски език”. В изложението взеха участие повече от 80 образователни институции (86)  от 17 страни, включително България. Освен лични срещи и консултации с чуждестранните изложители, по време на форума имаше множество специални цени на образователни продукти и курсове, валидни само в дните на изложението. Предварителната регистрация позволи провеждане на разговори и консултации с представителите на участниците, към които нашите студенти проявиха интерес.
Преподавателите доц. д-р М. Данчева и г-жа А. Малчева останаха удовлетворени от ентусиазма, отговорното отношение и находчивостта на студентските екипи. За настроението, атфосферата и мотивираността по време на проучването говорят снимките и клиповете, които студентите направиха. Проучването е част от практическата подготовка по съответните дисциплини и в пълна хармония с девиза на Колежа Не за училището, за живота учим”. Докладите ще бъдат качени на платформата ДАКЕЛ” и оценени, като това допринася за формиране на крайния успех на студента.
IMG_20190223_102922.jpg