Творческа задача по “Основи на управлението” с използване на ДАКЕЛ (Директория за активиране на креативната енергия на личността).
                 
                   Студентите от втори курс се запознаха с модела на обучение “Учене чрез преживяване”, чийто резултати са отдавна известни. Всеки екип резюмира наученото в курса на д-р Йовчева по “Основи на управлението” чрез асоциативна техника – картинно изображение без думи. За целта студентите се бяха подготвили с цветни материали. Всеки екип представи своята идея пред останалите, като се съревновава с тях за точки. Всеки отбор гласува само веднъж за най-добра идея на противников отбор. Победител е този отбор, събрал най-много гласове. Отборът може да се образува от до 3 студенти. Някои предпочетоха да работят самостоятелно. Победител в тази игра бе Студентите от втори курс се запознаха с модела на обучение “Учене чрез преживяване”, чийто резултати са отдавна известни. Всеки екип резюмира наученото в курса на д-р Йовчева по “Основи на управлението” чрез асоциативна техника – картинно изображение без думи. За целта студентите се бяха подготвили с цветни материали. Всеки екип представи своята идея пред останалите, като се съревновава с тях за точки. Всеки отбор гласува само веднъж за най-добра идея на противников отбор. Победител е този отбор, събрал най-много гласове. Отборът може да се образува от до 3 студенти. Някои предпочетоха да работят самостоятелно.
Победител в тази игра бе Руслан Георгиев.
New Project (3).jpg