Поредно участие на МТМ Колеж в Международна научно-практическа конференция

 

 
 
 
Поредно участие на МТМ Колеж в Международна научно-практическа конференция

 

На 26 и 27.11 в Московския политехнически университет (МПУ),  Русия,  се състоя ХІV Международна научно-практическа конференция под надслов  „Световната икономика в новите условия за развитие: готовност за отговор на предизвикателствата”. МТМ Колежът е съорганизатор на конференцията, заедно с МПУ, Технологичен университет в гр. Королев, Колеж за регионално развитие и банков институт AMBIS в гр. Прага, Централен научно-изследователски институт по икономика, информатика и системи за управление, гр. Москва. Целта на конференцията е да осигури научно-практически форум за професионално обсъждане на проблемите в приоритетни направления на развитие на науката и образованието в условия на дигитализация на икономиката и обществото, разширяване на диалога и обмен на опит в ефективното използване на нови цифрови технологии при реализация на национални проекти. За първи път конференцията се провежда с участие на представители на правителството на Русия в лицето на члена на Съвета на Федерацията на Русия, сенатор Любов Глебова.
            Освен ангажираността с организацията, МТМ Колеж участва в конференцията с два доклада - „Посланици на бранда на висшето училище – студенти, преподаватели, служители , випускници” на доц. д-р Маргарита Данчева и  „Симулациите като двигател на обучението, основано на опита или като факултативно упражнение за постигане на целите на обучение в часовете по маркетинг във висшите училища” на доц. д-р Ваня Сланчева. В пленарната сесия чрез телемост беше осъществена аудио и видео връзка с доц.д-р М. Данчева, която презентира основните тези от доклада си, след което последваха въпроси от залата.
 
Участниците в конференцията отбелязаха, че в текущите международни процеси огромна, а понякога и ключова роля започва да играе нарастващата дигитализация на икономиката и в частност стремителният ръст на ролята на ИТ-технологиите за оформяне на БВП на водещите световни икономики. Това неизбежно води до глобализация и интернационализация както на бизнеса, така и на образованието.
На база на резултатите от работата на конференцията, ще бъде подготвен и издаден сборник с материали и доклади, който ще бъде достъпен в БД „РИНЦ” на МПУ.

 

Ekonom_konferentsiya_26_11_2019-71.jpg
Андрей А. Ефремов, декан на факултет „Икономика и управление” в МПУ, основен партньор на МТМ Колеж.