Двойна бакалавърска диплома с Московския Политехнически университет (МПУ)

Партньорство на МТМ Колеж с Московския Политехнически университет (МПУ)
На посещение в МТМ Колеж беше проф. д.и.н. В. Д. Секерин, ръководител катедра „Икономика и организация” към факултет „Икономика и управление”в МПУ (общият брой студенти на МПУ е около 8000). Повод за посещението е преподписване от страна на новото ръководство на МПУ на  споразумение между МПУ и МТМ Колеж за реализиране на съвместен проект  „Двойна бакалавърска диплома”. Проектът стартира преди три години и днес можем да отчетем реални резултати с предстоящо дипломиране на първата група руски студенти в специалност „Маркетинг”. Партньорството с МПУ и конкретно с катедра „Икономика и организация”  датира още от 2015 г. Направленията на това партньорство са: организиране и участие в международни конференции, съвместни публикации в наши и чужди списания, разработване на съвместни научноизследователски проекти,  обучение и обмен на преподаватели и студенти и др. Партньорството с внедряването на проекта „Двойна бакалавърска диплома” означава обучение на желаещите студенти, както от МПУ, така и от Колеж по МТМ по програмите на двете висши училища (с отчитане на дублиращите се и признавани идентични дисциплини) и получаване на две дипломи в края на обучението. Условията за прием, техническите подробности, както и всички допълнителни въпроси са уточнени в процеса на внедряване на проекта. Като се има пред вид сравнително неголямата практика на българските университети в тази област, реализирането на проекта е определено успех за МТМ Колеж.
IMG-fe3cee2d3dbcd2bf0b7ff808c577cb00-V.jpg                                        IMG_20190110_163224.jpg