С чуждестранни студенти от 8 нации започна новата учебна година

image(2).jpg
С чуждестранни студенти от 8 нации започна новата учебна година
26-ят по ред випуск започна новата учебна година в МТМ Колеж София. На 12 октомври първокурсниците официално бяха приветствани от доц. д-р Ана Хубанова, основател и директор, и доц. д-р Венцислав Савов, зам.ректор „Връзки с работодатели”. След поздравленията и пожеланията за успешно обучение студентите чуха за първи път изпълнението на „Химна на хайделбергските студенти”, който е задължителен елемент от церемониалната част на всяко значимо събитие на Колежа. След това получиха своите студентски книжки, които ще са им необходими следващите 6 семестъра (три учебни година) по време на придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен  "професионален бакалавър".
През 2019 г. за първи път 50% от първокурсниците са чужденци. Най-голям е броят на студентите от Турция, следват тези от Индия, Нигерия, Русия, Украйна, Филипините, Казахстан и Индонезия. Тази година интересът към алтернативните форми на обучение е изключително засилен. Концентрирано е желанието на студентите да посещават вечерни и съботно-неделни занятия като възрастовата граница варира от току-що завършили ученици до хора, изградили вече семейство и кариера. 
    image(3).jpgimage(4).jpgimage(1).jpgimage(5).jpg