Направихме първите стъпки от съвместните ни дейности

IMG-fe3cee2d3dbcd2bf0b7ff808c577cb00-V.jpgНаправихме първите стъпки от съвместните ни дейности
Интервю с проф. д.и.н. В. Д. Секерин, ръководител катедра “Икономика и организация” в Московски Политехнически университет (МПУ) и ръководител на Българо-руски иновационен център (БРИЦ), който представлява интересите на Колежа в Русия.
- Професор Секерин, с какво МТМ Колеж в София спечели доверието на Московски Политехнически университет за установяване на дълготрайно партньорство?
С МТМ Колеж установихме и поддържаме приятелски връзки от 2015 г., когато на брега на Черно море, в Приморско, се срещнахме в сградата на Колежа с директора Ани Хубанова и група преподаватели. Състоя се дълъг разговор за възможните форми на сътрудничество между нашия университет МПУ и Колежа. Научихме цялата история на създаването и функционирането на Колежа, разказахме за нашия университет. Само няколко месеца по-късно пристигнахме в София вече за официални преговори за сътрудничество.
Бяхме много впечатлени, че ръководството на Колежа оперативно отговори на всички наши предложения за сътрудничество. Преговорите се проведоха открито и в приятелска атмосфера.
- В кои аспекти виждате неоползотворен потенциал за продължаване на добрите отношения?
Ние правим първите стъпки в съвместните ни дейности - проведохме няколко международни конференции в МПУ, в които взеха участие лектори от Колежа, по програмата на Колежа се обучават над 40 студента от Русия, подготвихме всички документи, за да започнем обучението на български и руски студенти по програма Двойна бакалавърска диплома” в специалност Маркетинг”. Беше доста сложно трудно - да се комбинират учебни планове и работни програми. Тук бих искал да отбележа активността и големия обем работа от страна на катедра “Маркетинг и търговия” в лицето на ръководителя на катедрата доц. М. Данчева. В момента обсъждаме възможностите за провеждане на съвместни изследователски проекти, вече сме подали един за участие в “Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България - Русия“ към фонд Научни изследвания“. Обсъждаме възможността за публикуване на съвместни статии в списания, индексирани в SСOPUS. Има и други идеи, за които можем да говорим малко по-късно.
- Какво е общото в профила и мотивацията на всички руски студенти, избрали да придобият дипломи за висше образование в Колеж по МТМ?
Желанието на руските студенти да получат диплома за висше образование в Колежа се дължи на факта, че ВАШАТА диплома е призната в Европейския съюз, което дава възможност за продължаване на обучението (магистратура и докторантура) или за работа в други европейски страни.
- 2019 ще се дипломира първият випуск по съвместната ни колежанска програма. В тази връзка бихте ли ни дали оценка за качеството на висшето образование у нас и очакванията Ви оттук нататък?
Опитът, придобит по време на обучението на първите руски студенти, показа добра организация на обучението в Колежа и високо ниво на преподавателите Ви. И най-важното за студентите - доброжелателно отношение.
- Кое е голямото предимство за студентите от двете страни, които изберат съвместната ни програма "Двойна бакалавърска диплома"?
Получаването на двойна диплома е от голямо значение за завършилите. Това е високо признание за нивото на знания за работодателите и възможност за намиране на интересна работа в различни региони на света.
- В края на разговора, моля позволете един визионерски въпрос – за Вас идните 10 до 20 години как ще се променя висшето образование и как ние колежите и университетите може да отговорим на това предизвикателство?
Сега общата тенденция във висшето образование е онлайн образователната система. Ролята на преподавателя няма да се заключава в изнасяне на лекции, а в консултиране на студентите, анализиране на практически казуси, подпомагане при разработване на дипломни работи. А нашата задача е да подготвим учебните програми за онлайн обучение. Ако закъснеем, това ще бъде направено от други университети и ние ще трябва после да плащаме за него.
С дълбоко уважение към ръководството, преподавателския състав и студентите на МТМ Колеж – приятел и надежден партньор на Московски политехнически университет
проф. д.и.н. В. Д. Секерин, ръководител катедра Икономика и организация” в МПУ