Форум "Иновации в образованието - образование в иновациите"

„Иновации в образованието – образование в иновациите” – под това наименование се обединиха Колеж по МТМ и работодатели и демонстрираха пред обществеността резултатите от това сътрудничество. На студентския форум, който се състоя на 01.06.2015 г. в Бетахаус студенти от Колежа презентираха свои иновационни проекти, разработени в конкретни фирми от различни сектори на икономиката и под ръководството на академични наставници и ментори. Ето и заглавията на проектите: ”Концепция за ефективно натоварване на заетостта на Естерхази бар”, „Приложни иновации и отличаване на конкуренцията на автомивки Фреш”, „Производство и пазарно позициониране на ръчно изплетени облекла”, „Разработване на концепция за развитие на академия по иновационен мениджмънт”, „Проучване на пазара на софтуерни решения в сектор „Ресторанти, оценка и анализ на конкурентите и избор на стратегия за увеличаване на пазарния дял на фирма  UCS Balkan””Позициониране на съществуващи продукти на нов пазар – Smart СОТ услуга на фирма Телепол ЕООА”.

    Външно жури в състав – Председател Борис Колев, собственик на JT International и членове: Младен Генчев – съсобственик и управител на UCS Balkan, Стоян Ганев – управител на Телепол ЕООД, Красимира Пърликова – управител на KP Naturals, Росица Радева – управител на Агура &КО ЕООД и Милена Колева – председател на АИМ /Академия по иновационен мениджмънт/ оцени всеки един проект като на първо място бе класиран проектът „Приложни иновации и отличаване от конкуренцията на автомивки Фреш”, разработен от екип студенти от трети курс – Илияна Йотова, Веселина Гьошаркова, Иван Николов, Костадин Златарски, Петър Дичев с ментор Росица Радева. Боян Бенев връчи на победителите авторската си книга „Две поколения”

    Реалният резултат от този форум бе изразеното желание от повечето представители на фирмите, тези проекти да намерят място в тяхната иновационна програма, а за нашите студенти, че вече могат да се гордеят с предстоящо внедряване на техните иновационни проекти.
Picture 140.jpg
Picture 139.jpg

Picture 136.jpg

Picture 134.jpg

Picture 133.jpg

Picture 132.jpg