Приключи есенно-зимния турнир „Cash Flow”

Приключи есенно-зимния турнир „Cash Flow” – финансово-икономическата игра „Парични потоци. В него се състезаваха четири отбора – студенти от втори и трети курс редовна форма на обучение. Излъчените победители получиха грамоти и право да кандидатстват в Проект „Студентски стипендии” за получаване на специална стипендия.
Предстои пролетно-летен турнир, за който всички желаещи могат да се запишат в Кариерния център на Колежа.

cashflow.JPG