СУБ Мениджмънт 2030 – 2017г.

Духът на СУБ Мениджмънт 2030 през подбрани снимки по време на ултра модерния формат на обучение