Изпит данъчно облагане 10 декември 2015 г.

MIL_8707.JPG
MIL_8708.JPG

MIL_8709.JPG

MIL_8710.JPG
MIL_8711.JPG