Събития

​Мениджър преди 30 години


МТМ Колеж се грижи за професионалното развитие на студентите си като веднъж годишно организира срещи между тях и успешни мениджъри от водещи фирми в страната. Целта на събиранията е нашите випускници да получат ценни съвети и напътствия как могат да се реализират в родната бизнес среда. Често срещите, организирани под името „Мениджър преди 30 години”, са спомагали за наемането на наши студенти във вече реализирали се у нас компании.


Майсторски класове


За да усъвършенства практическите умения на студентите си, МТМ Колеж организира майсторски класове. В тях основно се акцентира на практическия елемент в обучението. Те, като част от учебната програма, надграждат актуални знания и умения по дадена дисциплина и осигуряват иновативен процес в обучението. Лекторите са гост-преподаватели, известни представители на науката и бизнеса, с публично признати постижения. Часовете се провеждат с хорариум от 16 часа в удобно за всички време – събота и неделя. Курсовете за безплатни за студентите, които могат да присъстват на неопределен брой класове.